There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

The evolution of video game graphics

The 21st century has come, known as the era of advanced technology. This is the era of 8K images, the era of incredible digital graphics. Our grandparents look at modern screens in disbelief, where the image seems almost real. In the era of digitization, games have also appeared, more and more modern and more realistic. It is these games that we have decided to devote to today’s article. We will present you a fragment of the evolution of video game graphics in recent years.

The Godfather, Lonesome Crow and Pong

Let’s start from 1972, when “Pong” debuted. Can we call it graphics? It’s hard to say – a vertical line dividing the screen, two bars acting as paddles and a pixel – today nobody would be impressed. Pong, however, is widely recognized as the first commercial electronic game. Just eight years later, we are dealing with the first 3D production – “Battlezone“, in which the user played the role of a tanker. The game even offered a bit of realism – observers could see the battlefield through side visors. He is considered the ancestor of World of Tanks.

One of the oldest racing games we can mention today is “Pole Position”, produced in 1982 by Namco. The game only offered a few basic colors, square cars … But it was the first to drive F1!

One of the first commercial platform games to introduce a sideways map is Mario Bros, a game produced by Nintendo. The Polish alternative to the Nintendo console available overseas was the popular Pegasus, remembered with fondness to this day. It is worth mentioning that even now there are many fans of this simple platformer among players.

It’s time for a childhood gem that accompanies us to this day and never ceases to surprise – in 1992 the first version of Mortal Kombat was created! Of course, we are still talking about two-dimensional graphics, but the animations stood out above other productions.

In 1993. one of the games completely revolutionized the look at virtual entertainment, it was Doom, which allowed characters to move in 3D. The only limitation was the necessity to have a PC and a good at that time 33 MHz processor and 4 MB RAM.

Descent, which debuted on February 28, 1995, officially became the first computer game to feature a fully three-dimensional graphics engine.

Cast Away, Modern Talking and Half-Life 2

Max Payne, released in 2001, became an icon when it comes to realistic graphics almost 20 years ago, shone with the effects of the DirectX 8.1 suite.

The aforementioned first version of Doom was so popular that in 2004 we had a sequel that made players rub their eyes in amazement: it was dark, scary and bloody. Visible shadows, play of light, small rooms gave a huge dose of realism.

The next game that featured realism, amazing views, knocking effects – normal maps, specular maps, hdr, bloom … was of course The Elder Scrolls IV: Oblivion.

I think that ending the story of the first decade of the 21st century, it is worth looking at The Resident Evil 5, a game that, using the MT framework 1.4 engine, resembled a bit of sepia pictures. The scenery was believable, fluid and the setting very real.

Inception, The Final Frontier, Mass Effect 2

In the second decade of the 21st century, Polish developers from CD project RED reached the heights of computer graphics during the production of the second part of The Witcher – fairy-tale landscapes, beautiful lighting effects, rich vegetation and expressive textures …

In later years, the market is flooded with series of better, more fluid and visually distinct games each year. We get a whole series of more and more realistic shooters or adventure games, which are now beginning to resemble an image recorded with a camera.

One of the games that attracted special attention is Detroit: Become Human, showing not only the dystopia of the future, but also giving a realistic picture, almost bordering on a movie.

Currently, it is almost a miracle to satisfy the insatiable appetite of players. Game producers compete both in inventing modern storylines and creating more and more beautiful landscapes, characters and details, and each new production is the highest quality material that pleases the eye. 

The next step on the way to the video game revolution was the AR / VR technology, which gives us almost unlimited possibilities. We wrote about the use of this tool in everyday life and post-pandemic reality for you recently, but we will come back to this topic in the near future in the context of entertainment. Interested?

Thank you for the opportunity to recall the times when games had 4 lines and 2 colors. I also invite you to discuss games, computer graphics as well as your observations and stories related to this topic.

Magdalena Starzak / magda@newdoors.eu


Ewolucja grafiki gier video

Nastał XXI wiek, noszący miano ery rozwiniętej technologii. To era obrazów w rozdzielczości 8K, era niesamowitej grafiki cyfrowej. Nasi dziadkowie z niedowierzaniem patrzą w nowoczesne ekrany, na których obraz wydaje się niemal rzeczywisty. W dobie cyfryzacji pojawiły się również gry, coraz nowocześniejsze, coraz bardziej realistyczne. To właśnie tym grom zdecydowaliśmy się poświęcić dzisiejszy artykuł. Przedstawimy Wam fragment ewolucji grafik gier video na przestrzeni ostatnich lat.

Ojciec Chrzestny, Lonesome Crow i Pong

Zacznijmy od roku 1972, kiedy to zadebiutował „Pong”. Czy możemy to nazwać grafiką? Trudno powiedzieć – pionowa linia dzieląca ekran, dwa paski pełniące funkcje paletek i piksel – dziś na nikim nie zrobiłoby to wrażenia. Ponga jednak powszechnie uznaje się za pierwszą komercyjną grę elektroniczną. Zaledwie osiem lat później mamy do czynienia z pierwszą produkcją 3D – „Battlezone”, w której użytkownik wcielał się w czołgistę. Gra oferowała nawet trochę realizmu – obserwatorzy widzieli pole walki poprzez boczne wizjery. Uznawany jest on za przodka World of Tanks.

Jedną z najstarszych gier wyścigowych jaką możemy dzisiaj powspominać jest „Pole Position”, wyprodukowana w 1982 roku przez Namco. Gra oferowała zaledwie kilka podstawowych kolorów, kwadratowe samochodziki… Ale jako pierwsza umożliwiała poprowadzenie F1!

Jedna z pierwszych komercyjnych gier platformowych, która wprowadziła mapę przesuwaną w bok to Mario Bros – gra wyprodukowana przez Nintendo. Polską alternatywą dla konsoli Nintendo dostępnej za oceanem był cieszący się popularnością Pegasus, wspominany z rozrzewnieniem do dziś. Warto wspomnieć, że nawet obecnie nie brakuje wśród graczy fanów tej prostej platformówki.

Pora na perełkę z dzieciństwa, która towarzyszy nam po dziś dzień i nie przestaje zaskakiwać – w roku 1992 powstała pierwsza wersja Mortal Kombat! Oczywiście dalej mówimy o grafice dwuwymiarowej, ale animacje wybijały się stanowczo ponad inne produkcje.

W 1993r. jedna z gier całkowicie zrewolucjonizowała spojrzenie na wirtualną rozrywkę, był to Doom, który pozwalał na ruch postaci w 3D. Jedynym ograniczeniem była konieczność posiadania PC i dobrego na ówczesne czasy procesora 33 MHz i 4 MB RAM.

Descent, który zadebiutował 28 lutego 1995 roku oficjalnie został pierwszą grą komputerową posiadającą w pełni trójwymiarowy silnik graficzny.

Cast Away, Modern Talking i Half-Life 2 

Max Payne, wydany w 2001 roku stał się ikoną, jeśli chodzi o realistyczną grafikę prawie 20 lat temu, zabłysnął efektami z pakietu DirectX 8.1. 

Wspomniana już wcześniej pierwsza wersja gry Doom cieszczyła się tak dużą popularnością, że w 2004 roku doczekaliśmy się sequela, który sprawiał, że gracze przecierali oczy ze zdumienia: było ciemno, przerażająco i krwawo. Uwidocznione cienie, gra światła, małe pomieszczenia, dawały potężną dawkę realizmu.

Następną grą, która opiewała realizmem, niesamowitymi widokami, efektami, które zwalały z nóg – normal maps, specular maps, hdr, bloom… było oczywiście The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Myślę, że kończąc historię I dekady XXI wieku warto spojrzeć na The Resident Evil 5, gra która wykorzytując silnik MT framework 1.4 przypominała nieco zdjęcia w sepii. Sceneria była wiarygodna, płynna, a otoczenie bardzo prawdziwe.

Incepcja, The Final Frontier, Mass Effect 2

W II dekadzie XXI wieku, polscy developerzy z CD project RED weszli na wyżyny grafiki komputerowej, podczas produkcji drugiej części gry Wiedźmin – bajkowe plenery, piękne efekty świetlne, bogata roślinność oraz wyraziste tekstury…

W późniejszych latach rynek każdego roku zalewają serie lepszych, bardziej płynnych i wyraźnych pod względem grafiki gier. Otrzymujemy całą serię coraz to bardziej realistycznych strzelanek czy przygodówek, które obecnie zaczynają przypominać obraz nagrany kamerą. 

Jedną z takich gier, które przyciągnęły szczególną uwagę jest Detroit: Become Human, pokazujący nie tylko antyutopię przyszłości, ale dający realistyczny obraz, niemal graniczący z filmem. 

Obecnie zaspokojenie nienasyconego apetytu graczy graniczy z cudem. Producenci gier prześcigają się zarówno w wymyślaniu nowoczesnych fabuł jak i tworzeniu coraz to piękniejszych krajobrazów, postaci i detali a każda nowa produkcja jest najwyższej jakości materiałem cieszącym oko. Kolejnym krokiem w drodze ku rewolucji gier video okazała się technologia AR/VR, która daje nam niemal nieograniczone możliwości. O zastosowaniu tego narzędzia w życiu codziennym i post-pandemicznej rzeczywistości pisaliśmy dla Was niedawno, w najbliższym czasie jednak wrócimy do tego tematu w kontekście rozrywki. Zainteresowani? 

Dziękuję Wam za możliwość powrotu wspomnieniami do czasów, kiedy gry miały 4 kreski i 2 kolory. Zapraszam również do dyskusji o grach, grafice komputerowej jak i Waszych spostrzeżeniach i historiach związanych z tym tematem.

Magdalena Starzak / magda@newdoors.eu

Previous Next