There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Remote work – not as black as it is painted

The current situation is a challenge for both Entrepreneurs and Employees. Many of us face challenges that we have not encountered so far – one of them is remote work.

We have already written about remote work, its advantages and disadvantages in the article entitled ” Everything about remote work. ” However, for some of us the way or place of work is not a matter of choice at the moment. For the sake of ourselves, our loved ones and the whole society, we must adapt to the prevailing conditions and recommendations of the World Health Organization. Here are some tips on how to make it easier for you to do your job when the world was upside down.

Create your space.

It is not possible to work carried out on the couch was effective. Make sure that the place where you work will be tidy. Let it be a living room table or desk, but get rid of all unnecessary things – leave a lamp, notebook and pen. Also take care of an armchair or chair that will allow you to sit in a healthy position for your spine. Ventilate the room in which you will spend the next hours before starting work.

Set a time frame for your work.

If you are not a morning person, do not set the alarm clock at 6 am, but do not allow yourself to lie in bed until afternoon. Don’t work until late at night. Specify the list of duties that you want to perform that day, and the time that should be enough for you – do not let it deviate significantly from the time you would spend in the office.

Avoid distractions.

Turn on your favorite music (according to research, it has a very positive effect on the efficiency of your work), but avoid time consuming like social media. Surely you know this from an autopsy, you will just check the new post on your favorite fanpage and do not look back and the hour will pass. Also try to separate household chores such as vacuuming or cooking dinner, leave it for later – the sooner you finish, the sooner the time will come to rest.

Take breaks …

… with the same frequency as if you were in the office. Make yourself a coffee, walk around the apartment, do some exercises to relax your neck muscles, cut a short conversation with the household member. Don’t just let the break drag on forever and delay your work’s completion.

Annoying friend from the desk next to …

… even if she is your wife, she must understand that the fact that you are at home does not mean that you are not working. The only right option is honest conversation and signaling your needs and emerging obstacles. If childcare is also your responsibility, become allies. Only by cooperating and exchanging time devoted to fun or doing homework, you can both fully realize the plan for the day.

Don’t get crazy. Work at home sometimes disturbs work-life balance and it is extremely important to be able to find balance and a way to relax in all this.

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu


Nie taka praca zdalna zła, jak ją malują

Obecna sytuacja jest wyzwaniem zarówno dla Przedsiębiorców jak i dla Pracowników. Przed wieloma z Nas stoją wyzwania, z którymi do tej pory niemieliśmy styczności – jednym z nim jest praca zdalna. 

O pracy zdalnej, jej zaletach i wadach pisaliśmy już w artykule pt.” Wszystko o pracy zdalnej”. Dla niektórych jednak sposób czy miejsce wykonywanej pracy nie stanowi w tej chwili kwestii wyboru. Ze względu na dobro swoje, swoich bliskich i całego społeczeństwa musimy się dostosować do panujących warunków i zaleceń World Health Organization. Oto kilka wskazówek na temat tego, jak ułatwić sobie wykonywanie obowiązków zawodowych, gdy świat staje na głowie.

Stwórz swoją przestrzeń.

Nie ma możliwości by praca wykonywana na kanapie była efektywna. Zadbaj o to, aby miejsce, w którym będziesz pracować było uporządkowane. Niech będzie to stół w salonie lub biurko, ale pozbądź się z niego wszystkich zbędnych rzeczy – zostaw lampkę, notes i długopis. Zadbaj również o fotel lub krzesło, które umożliwią Ci siedzenie w pozycji zdrowej dla Twojego kręgosłupa. Przed przystąpieniem do pracy przewietrz pomieszczenie, w którym spędzisz najbliższe godziny. 

Wyznacz ramy czasowe swojej pracy.

Jeżeli nie jesteś rannym ptaszkiem nie nastawiaj budzika na 6 rano, ale nie pozwól sobie na wylegiwanie się w łóżku do południa. Nie pracuj również do późnej nocy. Wyszczególnij listę obowiązków, które chcesz wykonać tego dnia i czas, który powinien Ci na to wystarczyć – niech nie odbiega on mocno od czasu, który spędziłbyś w biurze.

Unikaj rozpraszaczy.

Włącz swoją ulubioną muzykę (według badań wpływa to bardzo pozytywnie na efektywność wykonywanej pracy), ale unikaj pochłaniaczy czasu jak media społecznościowe. Na pewno znasz to z autopsji, sprawdzisz tylko nowy post na ulubionym fanpejdżu i ani się obejrzysz a minie godzina. Postaraj się również oddzielić obowiązki domowe jak odkurzanie czy gotowanie obiadu, zostaw to na później – im szybciej skończysz tym szybciej przyjdzie czas na odpoczynek.

Rób sobie przerwy…

… z taką samą częstotliwością, jak gdybyś był w biurze. Zrób sobie kawę, przejdź się po mieszkaniu, zrób kilka ćwiczeń rozluźniających mięśnie karku, utnij krótką rozmowę z domownikiem. Nie pozwól jedynie by przerwa przeciągała się w nieskończoność i opóźniała czas ukończenia Twojej pracy. 

Wkurzająca koleżanka z biurka obok…

… nawet jeśli jest Twoją żoną, musi zrozumieć, że fakt, że jesteś w domu nie oznacza, że nie pracujesz. Jedyna słuszna opcja to szczera rozmowa i sygnalizowanie swoich potrzeb oraz pojawiających się przeszkód. Jeżeli waszym obowiązkiem jest również opieka nad dziećmi zostańcie sojusznikami. Jedynie współpracując i wymieniając się czasem poświęconym na zabawy czy odrabianie lekcji oboje możecie zrealizować w pełni plan na dzień.

Nie daj się zwariować. Praca w domu czasem zaburza work-life balance i wyjątkowo ważne jest, aby umieć znaleźć w tym wszystkim równowagę i sposób na odpoczynek. 

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoor.eu

Previous Next