There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Programmers: who you really are? We debunk eight of the most popular myths

Today we will talk about stereotypes, the most repeated opinions in the community. No industry is free from them, each type of employee carries its burden in the form of a stereotype. We, as HR ladies, drink a lot of coffee, do not call back Candidates and we persistently celebrate all name days;) Today, however, I would like to touch on the topic of the most frequently heard opinions about programmers.

Get Ready!

 • When I try to explain to someone what an IT recruiter’s job is, I usually say that I am looking for programmers for external clients. I am immediately faced with the question: programmer? The person who repair computers? Kind of an IT specialist? 

Well, not at all. Many people, even those with a basic knowledge of the computer industry, have no idea that there is a division into various professional specialties. A programmer is not necessarily a computer handyman, but he is in the field of software development. 

 • Is the programmer a nerd? A huge man with a face lit by a monitor, sitting in a wide armchair in a small, dark room piled high with pizza boxes. This is the picture that comes to the mind of outsiders when they hear about programmers. 

Of course, in every area we have people who fit perfectly into the stereotype – after all, there is a bit of truth in each of them. However, when I look at people I know from the IT industry, I often wonder how much of this truth is there in reality. During my several years of career as International IT Recruiter, I have met hundreds if not thousands of people who work in this field, and they are often passionate people who develop on many other levels outside of work and often lead a very healthy and active lifestyle.

 • Every programmer is an anti-social introvert. Working in silence, with no people around, and when anyone talks to him, his face immediately turns red. 

The work of a programmer is definitely a team work, often also requires contact with the Client, which means that most programmers are people with highly developed interpersonal skills – communicative, specific and often efficiently using more than one foreign language. Of course, let’s not go to the extreme by generalizing – it is a career path that is often chosen by people who value peace, quiet and work with the utmost concentration, but nevertheless can communicate clearly and present their opinions – they simply do it in a simple and concise way .

 • We all watch movies, in most of the productions programmers have the ability to hack both state and private systems.

No, not every developer is a hacker. Hacking is a separate field in the IT world.

 • “How does it work that they sit in front of the computer all day, do nothing, writing something and earn so much money?” One of the most frequently heard questions in a non-development environment.

If the programmer’s job looked like this, literally anyone could make a small fortune by “patting the keyboard”. Programmers have to constantly evolve, technology is moving forward very quickly, in order to keep up with new technologies, it is necessary to constantly increase competences. It works the same in every industry, the more experience and competences one has, the higher the salary.

 • Programmers are geniuses. They are all masters of math, have a high IQ, and think faster than normal people.

This is a positive stereotype, but also harmful for people who are interested in programming and even do it on their own, but do not fully understand the realities of the IT world. It is clear that not everyone can become a programmer, but not everyone can become a professional driver, financier or professor of economics.

 • Another misconception of the community about programmers, aside from being hackers, is that they all make games.

Of course, there is a pool of programmers working for game producers, but there is also a second pool, several times larger, working for software producers in other industries.

 • Women in IT companies are only ladies of administration and HR, a woman cannot become a programmer.

In the 21st century, everyone can choose their own direction of development. The latest polls show that women account for over 20% of the IT industry dealing with programming and this number is growing every year. We refer unbelievers, among others to our post about the more beautiful side of IT and inspiring women who dared to face adversities and show that they also have a voice. No industry is reserved for one gender 😊

To sum up, programmers have fallen victim to many stereotypes, often wrong or close to reality, but not completely. Remember that programmers are also people who have their hobbies (not necessarily related to the computer industry), who have their friends, families and plans for the future. Like every human being – they love their job, but it does not define their life – and we wish it to you with all our hearts!

And what opinions did you meet in the community?

Magdalena Starzak / magda@newdoors.eu


Programisto: kim Ty naprawdę jesteś? Obalamy osiem popularnych mitów

Dziś porozmawiamy o stereotypach, najczęściej powielanych opiniach w środowisku. Żadna branża nie jest od nich wolna, każdy typ pracownika niesie swoje brzemię w postaci stereotypu. My, jako Panie z HR, pijemy dużo kawy, nie oddzwaniamy do Kandydatów i z uporem maniaka świętujemy wszystkie imieniny 😉   Dzisiaj chciałabym jednak poruszyć temat najczęściej słyszanych opinii o programistach.

Zaczynamy!

 • Kiedy próbuję wytłumaczyć komuś na czym polega praca rekrutera IT, najczęściej mówię, że szukam programistów dla klientów zewnętrznych. Od razu spotykam się z pytaniem: programista? To taki co komputery naprawia? Taki informatyk? 

Otóż, nie do końca. Dużo ludzi, nawet tych orientujących się w stopniu podstawowym w branży komputerowej, nie ma pojęcia, że istnieje podział na różnorodne specjalności zawodowe. Programista niekoniecznie jest złotą rączką od komputerów, ale zajmuje się dziedziną tworzenia oprogramowania.

 • Czy programista jest nerdem? Potężny mężczyzna z twarzą oświetloną przez monitor, siedzący na szerokim fotelu w małym, ciemnym pokoju zawalonym pudełkami po pizzy.  Taki obraz nasuwa się osobom z zewnątrz, kiedy słyszą o programistach. 

Oczywiście, w każdej dziedzinie mamy osoby idealnie wpasowujące się w stereotyp – w końcu w każdym z nich jest odrobina prawdy. Kiedy jednak patrzę na znanych mi ludzi z branży IT często zastanawiam się, ile tej prawdy tam jest w rzeczywistości.  Podczas swojej kilkuletniej kariery na stanowisku International IT Recruiter poznałam setki o ile nie tysiące ludzi trudniących się tym fachem i często są to ludzie z pasją, którzy poza pracą rozwijają się na wielu innych płaszczyznach i często prowadzą bardzo zdrowy i aktywny tryb życia. 

 • Każdy programista to aspołeczny introwertyk. Praca w ciszy, bez ludzi wokół, a jak ktokolwiek się do niego odezwie to od razu robi się czerwony na twarzy.

Praca programisty jest zdecydowanie pracą zespołową, często wymaga również kontaktu z Klientem, co oznacza, że większość programistów to osoby z wysoko rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi – komunikatywne, konkretne i często sprawnie operujące więcej niż jednym językiem obcym. Oczywiście nie popadajmy ze skrajności w skrajność generalizując – jest to droga zawodowa, którą często wybierają ludzie ceniący sobie ciszę, spokój i pracę w najwyższym skupieniu jednak mimo to, potrafią jasno się komunikować i przedstawiać swoje opinie – po prostu robią to w prosty i zwięzły sposób.

 • Wszyscy oglądamy filmy, w większości produkcji programiści posiadają zdolność hakowania systemów zarówno państwowych jak i prywatnych. 

Nie, nie każdy programista jest hakerem. Hakowanie to odrębna dziedzina w świecie IT.

 • „Jak to działa, że oni siedzą cały dzień przed kompem, nic nie robią, coś tam klepią i zarabiają tyle kasy?” Jedno z najczęściej słyszanych pytań w środowisku nie programistycznym.

Gdyby praca programisty wyglądała w ten sposób to dosłownie każdy mógłby dorobić się małej fortuny „klepiąc w klawiaturę”. Programiścii muszą się stale rozwijać, technologia bardzo szybko idzie do przodu, żeby nadążyć za nowszymi technologiami wymaga się stałego podwyższania kompetencji. W każdej branży działa to tak samo, im więcej doświadczenia i kompetencji się posiada, tym pensja jest wyższa.

 • Programiści to geniusze. Wszyscy są mistrzami matematyki, mają wysokie IQ i myślą szybciej niż normalni śmiertelnicy.

Jest to stereotyp pozytywny, ale również krzywdzący dla osób, które interesują się programowaniem i nawet robią to na własną rękę, ale nie do końca rozumieją realia świata IT. Jasne jest to, że nie każdy może zostać programistą, ale też nie każdy może zostać zawodowym kierowcą, finansistą czy też profesorem ekonomii. People who start working in this field are often characterized by a strict mind and analytical thinking, but I assure you – your mediocre math grade does not end your career;) 

 • Kolejną mylną opinią środowiska na temat programistów, poza tym, że są hakerami, jest to, że każdy z nich tworzy gry. 

Oczywiście, jest pula programistów pracujących na producentów gier, ale jest również druga pula kilkukrotnie większa pracująca dla producentów oprogramowania w innych branżach. 

 • Kobiety w firmach IT to tylko Panie od administracji i HR’u, kobieta nie może zostać programistą.

W XXI wieku każdy może obrać swój własny kierunek rozwoju. Najnowsze sondy pokazują, że kobiety to ponad 20% branży IT zajmujących się programowaniem i ta liczba z roku na rok rośnie. Niedowiarków odsyłamy m.in. do naszego posta o piękniejszej stronie IT i inspirujących kobietach, które odważyły się postawić czoła przeciwnościom i pokazać, że też mają głos.  Żadna branża nie jest zarezerwowana dla jednej płci 😊

Reasumując, programiści padli ofiarą wielu stereotypów, często błędnych lub zbliżonych do rzeczywistości, ale nie całkowicie. Pamiętajmy, że programiści to również ludzie posiadający swoje hobby (niekoniecznie związane z branżą komputerową), mający swoich przyjaciół, rodziny i plany na przyszłość. Jak każdy człowiek – kochają swoją pracę, ale nie definiuje ona ich życia – i Wam życzymy tego z całego serca! 

A wy z jakimi opiniami w środowisku się spotkaliście?

Magdalena Starzak / magda@newdoors.eu

Previous Next