There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

new.doors starts cooperation with BlueSoft

new.doors has signed the agreement with the BlueSoft, an innovative software house consisting of 650 consultants working for more than 80 Clients around the globe.

The BlueSoft mission is to support the companies with the highest quality of IT services, combined with the financial efficiency and timely execution.What BlueSoft is offering to its Clients are among others: safe and elastic identity management and authentication system, the cloud platform, a set of BPMS-class tools supporting modeling, testing or monitoring of business and technical processes, automatic chat-bot, mobile banking and many others. new.doors is supporting BlueSoft in the IT outsourcing model.


new.doors podpisał umowę z BlueSoft, innowacyjnym software house zatrudniającym 650 konsultantów pracujących dla ponad 80 Klientów na całym świecie. Misją BlueSoft jest wspieranie firm oferujących najwyższej jakości usługi IT, w połączeniu z efektywnością finansową i terminową realizacją.

BlueSoft oferuje swoim klientom między innymi: bezpieczny i elastyczny system zarządzania tożsamością i uwierzytelniania, platformę chmurową, zestaw narzędzi klasy BPMS wspierających modelowanie, testowanie czy monitorowanie procesów biznesowych i technicznych, automatyczny chat-bot, bankowość mobilną i wiele innych.

new.doors wspiera BlueSoft w modelu outsourcingu IT.

Previous Next