There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

new.doors starts cooperation with Billennium.

new.doors has established cooperation with Billennium, a Polish company providing innovative business solutions in the IT sector.

Since 2003, Billennium has established cooperation with over 100 clients, which resulted wtith development of the most optimal and flexible cooperation model. The company’s values ​​are: trust, creativity, development, professionalism and energy. Billennium’s mission and vision assume revolutionizing the world by creating IT solutions, that are friendly to people and the environment. “As Billennium develops, we take more responsibility for our environment. We are not a lonely island, but we have a real impact on the environment – not just on the business. I want to show, that it is worth to be decent, to care for the environment and reduce its degradation, especially thanks to technology, “says Bartosz Łopiński, CEO. Billennium in numbers includes 12 offices around the world, providing a workplace for over a thousand specialists in over 50 technologies.


new.doors rozpoczął współpracę z Billennium.

New.doors nawiązał współpracę z Billennium, polską firmą dostarczającą innowacyjne rozwiązania biznesowe w sektorze IT. Od 2003 roku Billennium nawiązało współpracę z ponad 100 klientami, co zaskutkowało wypracowaniem najbardziej optymalnego i zarówno elastycznego modelu współpracy. Wartości, którymi kieruje się firma to: zaufanie, kreatywność, rozwój, profesjonalizm i energia. Misja i wizja Billennium zakładają rewolucjonizowanie świata poprzez tworzenie przyjaznych ludziom i środowisku rozwiązań informatycznych. „Wraz z rozwojem Billennium bierzemy coraz większa odpowiedzialność za nasze otoczenie. Nie jesteśmy samotną wyspą, ale wywieramy realny wpływ na otoczenie – nie tylko biznesowe. Chcę pokazywać, że warto jest być przyzwoitym, dbać o środowisko i o ograniczenie jego degradacji szczególnie dzięki technologii.” – mówi Bartosz Łopiński, CEO. Billennium w liczbach to 12 biur na całym świecie zapewniających miejsce pracy dla ponad tysiąca specjalistów oraz ponad 50 technologii, w których owi specjaliści pracują.


Previous Next