There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Meet Aleksandra Wrońska / International IT Recruiter at new.doors

Meet Aleksandra Wrońska, International IT Recruiter at new.doors. Although Ola is working with us only since few months, she quickly became an integral part of our team.

On the one hand, a volcano of energy and ideas, on the other hand, an oasis of peace in the most stressful situations. Where everybody see only darkness – Ola finds a ray of light. The IT Specialists know her as a person, who fiercely fights for the best conditions, and the Clients as the one, who finds the Unicorns. In addition, Ola is studying psychology, winning in board games and leaving escape rooms in a record time;)

Player type: SEEKER / WIZARD

ATTRIBUTES:
Creativity 10/10
Openness 9/10
Enthusiasm 10/10 (+2 if the enthusiasm of other players > 15)

SKILLS:
Communication 100%
Testing opportunities 100%
Unconventional thinking 100%

ARMOR:
Optimism 10/10
Relieving frictions 9/10
Analysis 8/10

SPELL:
Solving difficult problems
Diplomacy
Relationship building


Poznajcie Aleksandrę Wrońską / International IT Recruiter w new.doors

Poznajcie Aleksandrę Wrońską, International IT Recruiter w new.doors. Ola, choć pracuje z nami od niespełna pół roku jest nieodłączną częścią naszego zespołu. Z jednej strony wulkan energii i pomysłów, z drugiej oaza spokoju w nawet najbardziej stresujących sytuacjach. Tam, gdzie wszyscy dostrzegają wyłącznie ciemność – Ola znajdzie promyk światła. Specjaliści IT znają ją jako osobę zażarcie walczącą o jak najlepsze warunki, Klienci jako tą, która znajduje Jednorożce. Poza pracą zajmuje się studiowaniem psychologii, wygrywaniem w planszówki i opuszczaniem escape room’ów w rekordowym czasie 😉

Typ gracza: POSZUKIWACZ / KREATOR

ATRYBUTY:
Kreatywność 10/10
Otwartość 9/10
Entuzjazm 10/10 (+2 jeśli entuzjazm reszty graczy >15)

UMIEJĘTNOŚCI:
Komunikacja 100%
Badanie możliwości 100%
Myślenie nieszablonowe 100%

PANCERZ:
Optymizm 10/10
Łagodzenie tarć 9/10
Analiza 8/10

CZAR:
Rozwiązywanie trudnych problemów
Dyplomacja
Budowanie relacji

Previous Next