There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Meet Monika Ciesielska / CEO at new.doors

Meet Monika Ciesielska, CEO at new.doors. The main mode in our machine, the brain of operations, capo di tutti capi 😉

Monika is a C-level head hunter for 16 years, as well as president of the IMSA Search Global Partners and founder at Carpenter Consulting. She combines the role of the boss with the role of the caring mom of 5-years-old Zosia. Monika owes her professional success to hard work, determination and persistence. Privately, she is a great horse lover and guardian of two folbluts: Lemon and Marathon vel Princy. For some time, Monika has also been passionate about trying out the air navigator role. She tries to be a signpost, good listener and a companion to her subordinates. Player type: Perfectionist

Attributes:
Organization 9/10
Orientation to details 10/10
Motivating skills 9/10

Skills:
Talent mapping 100%
Efficiency 100%
Team management 100%

Armor:
Industry knowledge 9/10
Energy 10/10 (+4 if additional challenges appear)
Accuracy 10/10

Weapon:
Experience
Indestructibility


Poznajcie Monikę Ciesielską / CEO w new.doors

Poznajcie Monikę Ciesielską, CEO w new.doors. Główny tryb w naszej maszynie, mózg operacji, capo di tutti capi. Monika jest head hunterem wyższego szczebla od 16 lat, prezydentem IMSA Search Global Partners i założycielem Carpenter Consulting. Łączy rolę szefa z rolą troskliwej mamy 5-letniej Zosi. Swój sukces zawodowy Monika zawdzięcza dintensywnej pracy, determinacji i wytrwałości. Prywatnie to wielka miłośniczka koni i opiekunka dwóch folblutów: Lemona i Maratona vel Księciunio. Od pewnego czasu wielką pasją Moniki jest również mierzenie się z rolą nawigatora lotniczego. Dla swoich podwładnych stara się być drogowskazem, słuchaczem i kompanem.Typ gracza: Perfekcjonista

Atrybuty:
Organizacja 9/10
Szczegółowość 10/10
Motywowanie 9/10

Umiejętności:
Dostrzeganie talentów 100%
Wydajność 100%
Zarządzanie zespołem 100%

Zbroja:
Znajomość branży 9/10
Energia 10/10 (+4, jeśli pojawią się dodatkowe wyzwania)
Dokładność 10/10

Broń:
Doświadczenie
Niezniszczalność


Previous Next