There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Meet Kamila Królikiewicz / Communications Specialist at new.doors

Meet Kamila Królikiewicz, Communications Specialist at new.doors. You can observe the effects of her work on Instagram, LinkedIn and other social media channels.

Privately, she is a caring mother of two cats, an enthusiast of all creative forms of expression and a book mole. Kamila is creative, constantly looking for new sources and ideas. She is also stubborn and determined, which brings many positive effects. She very much likes talking and brain storming, being concrete, honest and real while discussing. Kamila has a lot of warmth and understanding for others.

Player type: THINKER

ATTRIBUTES:
Creativity 10/10
Spontaneity 9/10
Loyalty 10/10

SKILLS:
Finding solutions 100%
Transforming ideas into actions 100%
Commitment 100%

ARMOR:
Learning 10/10
Hard working 8/10
Responsibility 9/10

WEAPON:
Curiosity
Reflexivity


Poznajcie Kamilę!

Poznajcie Kamilę Królikiewicz, Communications Specialist w new.doors. Efekty jej pracy obserwujecie na Instagramie, LinkedIn i w innych kanałach społecznościowych. Prywatnie to opiekuńcza mama dwóch kotów, entuzjastka wszelkich twórczych form wyrazu oraz mol książkowy. Kamila jest kreatywna, stale poszukuje nowych źródeł i pomysłów. Jest też uparta i zdeterminowana, co przynosi wiele pozytywnych efektów. Bardzo lubi rozmawiać i zderzać się myślami, jest w tym konkretna, szczera i prawdziwa. Ma w sobie dużo ciepła i zrozumienia dla innych.

Typ gracza: MYŚLICIEL

ATRYBUTY:
Kreatywność 10/10
Spontaniczność 9/10
Lojalność 10/10

UMIEJĘTNOŚCI:
Znajdywanie rozwiązań 100%
Przekształcanie pomysłów w działania 100%
Zaangażowanie 100%

PANCERZ:
Uczenie się 10/10
Pracowitość 8/10
Odpowiedzialność 9/10

BROŃ:
Ciekawość świata
Refleksyjność

Previous Next