There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Meet Julia Sulińska / International IT Recruiter at new.doors

Meet Julia Sulińska, International IT Recruiter at new.doors. Julia is the nexus linking IT Specialists with our Clients. She coordinates the recruitment process, leads negotiations and conducts interviews.

Privately, she is a big traveler – you will rarely find her at home, more likely in Paris, Vienna or Lviv. Her next destination is North America. She is brave, dynamic and firm. She loves challenges and is not afraid of any demand. Three days to complete the task? She will do it for yesterday! Although she is down-to-earth and keeps her emotions under control, she is a lovable and extremely helpful person. Julia is a really strong player.

Player type: LOCOMOTIVE

ATTRIBUTES:
Speed 10/10
Control 9/10
Charisma 9/10

SKILLS:
Reliability 100%
Efficiency 100%
Organization 100% (+20% if additional action is required)

ARMOR:
Resistance to time pressure 9/10
Self-confidence 8/10
Self-denial 10/10

WEAPON:
Diplomacy
Knowledge


Poznajcie Julię Sulińską / International IT Recruiter w new.doors

Poznajcie Julię Sulińską, International IT Recruiter w new.doors. Julia jest ogniwem łączącym Specjalistów IT z naszymi Klientami, koordynuje proces rekrutacji, prowadząc negocjacje i rozmowy. Prywatnie to wielka entuzjastka podróży – rzadko zastaniecie ją w domu. Tylko w ostatnich miesiącach odwiedziła Paryż, Wiedeń czy Lwów, a jej kolejnym celem na mapie jest Ameryka. Jest odważna, dynamiczna i stanowcza. Uwielbia wyzwania i żadna praca jej nie straszna. Trzy dni na wykonanie zadania? Ona zrobi to na wczoraj! Choć twardo stąpa po ziemi i trzyma emocje na wodzy jest przemiłą i niezwykle pomocną osobą. Julia to naprawdę mocny zawodnik/ silna karta.

Typ gracza: LOKOMOTYWA

ATRYBUTY:
Szybkość 10/10
Opanowanie 9/10
Charyzma 9/10

UMIEJĘTNOŚCI:
Niezawodność 100%
Efektywność 100%
Organizacja 100% (+20% jeżeli trzeba przejąć dodatkową misję)

PANCERZ:
Odporność na presję czasu 10/10
Pewność siebie 9/10
Samozaparcie 10/10

BROŃ:
Dyplomacja
Wiedza

Previous Next