There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Five tips for newbie programmer.

In your head the thought appeared to start programming and the first fence to overcome – the question: how? There are many possibilities and there is no only one right answer. Probably, the desire to learn programming is due to the need for change. Do you expect higher earnings, greater freedom in deciding about working hours, detachment from the rigid corporate world? This can be a good way.

Choose the direction that interests you.

It will save you a lot of time and money spent on completely unnecessary courses and trainings. If you have a clear goal, the matter is quite simple, and you can move on to the next step. However, if you still don’t know which way to go, start by looking at the labor market. Changes in the IT market are dynamic and you can never be guaranteed that before you finish learning, the demand for specialists in a given field will still be so large, but observing trends on the technology market will allow you to minimize the risk of lost time. We wrote about forecasts for the IT market on Facebook and Instagram (https://bit.ly/2vXa6eZ).

Where to start?

It would be wise to talk to the programmers themselves to finally formulate an action plan. Look for authorities and talk to them. If you don’t know anyone who could lead you, view the job offers. You can find valuable tips in the offers of potential Employers. Each job offer contains a description of the required competences. This is information for you on how to build your skill set. Take advantage of the opportunities offered to you by the Internet and join developer groups and visit forum threads that interest you.

Now that you’ve found your technology …

… so just start. The only way you can learn anything is to make mistakes and fix them, so don’t hesitate to take the first steps. Once again, take advantage of the opportunities offered by the Internet. The web is teeming with interactive courses, code writing manuals, and YouTube videos. Be sure to check also available mobile applications that will nicely consolidate your knowledge and give you the opportunity to learn even in public transport. If you get stuck or are afraid of missing something, refer to the free programming task lists. They are a great tool to check your skill status and indicate mistakes.

Be ready for continuous learning.

The technology industry is constantly evolving. New technologies and new jobs are emerging. Get ready to keep up with these changes, and even be ready for any change in the programming language. Even moderation needs to be found in constant training, however, consider its usefulness as a criterion for assessing skills.

Instead of focusing constantly on everything “about programming” just write the first code!

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoors.eu


Pięć rad dla początkującego programisty.

W Twojej głowie pojawiła się myśl, aby zacząć programować i pierwszy płotek do przeskoczenia – pytanie: jak? Możliwości są liczne i nie istnieje jedyna słuszna odpowiedź. Prawdopodobnie chęć nauki programowania wynika z potrzeby zmian. Oczekujesz wyższych zarobków, większej swobody w decydowaniu o godzinach pracy, oderwania się od sztywnego, korporacyjnego świata? To może być dobra droga.

Wybierz kierunek, który Cię interesuje.

Pozwoli Ci to oszczędzić masę czasu i pieniędzy wydanych na zupełnie niepotrzebne kursy i szkolenia. Jeżeli masz jasno postawiony przed sobą cel, sprawa jest dość prosta i możesz przejść do kolejnego punktu. Jeżeli jednak wciąż brak Ci pewności, w którą stronę iść zacznij od rozeznania na rynku pracy. Zmiany na rynku IT są dynamiczne i nigdy nie masz gwarancji, że nim skończysz naukę zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie nadal będzie tak duże, jednak obserwowanie tendencji na rynku technologicznym pozwoli Ci zminimalizować ryzyko straconego czasu. O tym, jak wyglądają prognozy dla rynku IT, pisaliśmy na Facebook’u oraz Instagramie ( https://bit.ly/2vXa6eZ ).

Od czego zacząć?

Najrozsądniej będzie porozmawiać z samymi programistami, aby ostatecznie ułożyć plan działania. Poszukaj autorytetów i porozmawiaj z nimi. Jeżeli nie znasz nikogo kto mógłby Cię poprowadzić, przejrzyj oferty pracy. Cenne wskazówki możesz znaleźć w ogłoszeniach potencjalnych Pracodawców. Każda oferta pracy zawiera opis wymaganych kompetencji. To dla Ciebie informacja jak budować zestaw swoich kompetencji (skill set). Korzystaj z możliwości jakie daje Ci Internet i dołącz do grup dla Developerów oraz odwiedź interesujące Cię wątki w forach. 

Skoro znalazłeś już swoją technologię…

… po prostu zacznij. Jedyny sposób żebyś nauczył się czegokolwiek to popełnianie i naprawianie błędów, więc nie wahaj się dłużej przed postawieniem pierwszych kroków.  Jeszcze raz, korzystaj z możliwości jakie daje Ci Internet. W sieci roi się od kursów interaktywnych, podręczników do pisania kodu czy filmików ze wskazówkami na YouTube. Koniecznie sprawdź również dostępne aplikacje mobilne, które w przyjamny sposób będą utrwalały Twoją wiedzę i dawały Ci możliwość nauki choćby w komunikacji miejskiej. Jeśli utkniesz lub będziesz bał się, że coś pominąłeś sięgnij do darmowych list zadań programowania. Są świetnym narzędziem do sprawdzenia Twojego stanu umiejętności i wskazania popełnianych błędów. 

Bądź gotowy na ciągłą naukę.

Branża technologiczna nieustannie się rozwija. Pojawiają się nowe technologie i nowe stanowiska pracy. Przygotuj się na to, żeby nadążać za tymi zmianami, a nawet bądź gotowy na ewentualną zmianę języka programowania. Nawet w ciągłym dokształcaniu trzeba jednak znaleźć umiar, za kryterium oceny umiejętności uznaj jej przydatność.

Zamiast skupiać się ciągle na wszystkim „o programowaniu” zajmij się po prostu pisaniem pierwszego kodu!

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoors.eu

Previous Next